بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کوچکترین تا بزرگترین ذره عالم را در این فیلم ببینید

سفری از فضای غیر متناهی به ریزترین ذرات جهان هستی، به عدد توان دار سمت راست فیلم دقت کنید.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید