بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

قصه آش نخورده و دهان سوخته چیست؟


این مَثَل در مورد کسی به کار می رود که گناهی نکرده و کار بدی انجام نداده است اما مردم بی دلیل او را گناهکار می دانند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید