بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

شلیک موشک پدافند هوایی دریایی از روی ناوشکن


شلیک موشک پدافند هوایی دریایی از روی ناوشکن HMS Diamond D۳۴ انگلیس

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید