بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

خوش شانس ترین بچه های دنیا سرویس مدرسه راننده اتوبوس

: راننده اتوبوس مدرسه به جای اینکه کاملا در حاشیه پیاده رو توقف کند با فاصله اتوبوس را متوقف کرده و درها را باز می کند.سه کودک خردسال که در پیاده رو منتظر اتوبوس مدرسه هستند با دیدن آن به سوی در باز اتوبوس می دوند که.../حوادث حادثه مرگبار خطر هشدار احتیاط سرویس مدارس مرگ فوت مجروح توصیه ایمنی بچه کودک پسر ...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید