بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

با کلاس باش تا کمکت کنند!!

یه نفر تو اتاق انتظار بیمارستان سرنگون میشه کارکنان تا چهل و پنج دقیقه بهش اهمیت نمبدن بعد این مدت یکی ی نیگاه میندازه میبینهخ دیر شده...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید