بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ویدئوی انگیزشی رویای من (پیشنهاد ویژه)

اصلا مهم نیست که چقدر بد به نظر میرسه یا چقدر بد میشه
من موفق میشم
میخوام یه ایده رو شون بدم میخوام ممکن ها رو نشون بدم

نذار هیچکس رویاهاتو بدزده
وقتی که به جواب رد میرسی
یا وقتی که یکی میگه روش حساب کنی ولی زیر حرفش میزنه

هنوز تموم نشده تا وقتی که ...

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید