بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

چرا در شمال ایران بام بسیاری از خانه ها را شیبدار میسازند؟

بام ؟ شیبدار؟ چی؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید

  • آپلود شده 4 سال قبل در دسته سرگرمی