بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

سه روز پس از پذیرش قطعنامه 598

سخنرانی دردناک سردار سعید قاسمی در مورد اتفاقات بعد از پذیرش قطعنامه 598

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید