بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

مطالبات امام خامنه ای از مذاکره کنندگان هسته ای

مذاکره ما با امریکا فقط در موضوع هیته ای است و....

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید

پروانه : ویترین طرحهای لایه باز و آموزش های گرافیکی هنرمندان ایرانی