بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

تکلیف امروز ما

تکلیف امروز ما از نگاه سردار یادگار دفاع مقدس و همرزم شهید همت و حاج احمد متوسلیان سعید قاسمی چیست؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید