بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

تذکر امام خامنه ای در مورد سبک زندگی

آسیب شناسی سبک زندگی موجود در کشور توسط مقام معظم رهبری برای بهبود آن و به عنوان مقدمه ای برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید