بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

شکار آهو

کلیپ نراحن کننده لحظات شکار و خورده شدن یک بچه آهو توسط یک میمون

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید