بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ مستند کوتاه تخریب شیعه

همسویی خطوط انحراف داخلی با برنامه ریزی یکپارچه دشمن برای تخریب شیعه هماهنگی رسانه های استکباری برای جلوگیری از انتقـال پیـام عاشورا به مردم دنیا نمایش صحنه های دلخراش از قمه زنی برای بدنام کردن مسلمانان و القای رعب و وحشت

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید