بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آگهی عضوگیری داعش روی دیوار بی بی سی

تبلیغات و دوگانگی بی بی سی نسبت به گروه تکفیری داعش

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید