بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دوره مدرس حرفه ای ( 22 خطای ارائه مطلب)

سمینار مدرس حرفه ای(+پکیج 10 جلسه ای)
سرفصل های دوره مدرس حرفه ای: 21روش تدریس فوق العاده،نحوه چیدمان کلاس و نحوه استفاده وسایل سمعی و بصری،انگیزش یک مدرس و دانشجو،کنترل شرکت کنندگان انعطاف ناپذیر،نحوه رفتار همکاران،نحوه بیان داستان و مثال،نحوه ارزشیابی کارگاه آموزشی،22 خطای ارائه مطلب،تبلیغات و بازاریابی یک مدرس حرفه،استراتژی اصلی ایجاد کسب و کار
http://www.kelidemodir.com/product/teacher

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید