بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

من رای نمی آورم

خرف دل مردم در یک دقیقه...

لطفا با رای دادن به افراد باکفایت و گمنام از ورود افراد بی کفایت و مشهور به شورای شهر جلوگیری کنیم...

محمد ابراهیمی فاضل: 1262

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید

  • آپلود شده 1 سال قبل در دسته سرگرمی