بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ زندگی سخت شتران

دانلود کلیپ زندگی سخت شتران در بیابان.
تصاویری از راه رفتن گله شتران در بیان سخت و بی آب و علف.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید