بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

خودروی آب سوز

مستند آب مایه انرژی

آیا میتوان از آب به جای بنزین استفاده کرد؟ در این مستند، مخترع جوان، علاءالدین جاسمی زرگانی چگونگی این مسئله را توضیح می دهد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید