بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

خاطره گویی آقای عباس کریمی

خاطره گویی آقای عباس کریمی از بسیجیان پیشکسوت پایگاه در مورد شهید شادمانفر

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید