بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان

جلسه دفاع از پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان
امیرحسین ستوده بیدختی
http://ibima.ir
http://icema.ir

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید