بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

9121505650اجرا سقف عرشه فولادی سقف عرشه فولادی

در مورد گل میخ هایی که در داخل بتن مدفون می شوند حلقه سرامیکی باید شکسته و برداشته شود.

در مورد سایر گلمیخ ها شکستن حلقه سرامیکی اجباری نیست لیکن بهتر است انجام شود.

www.bayeriranian.com

تکنیک جوشکاری گل میخ :

گلمیخ ها با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گلمیخ که به یک منبع انرژی جریان یک سو با قطبیت مثبت متصل است جوش داده شوند.

(دستگاه Studwelding))

در حین جوشکاری تفنگی مربوطه باید تا زمان سفت شدن فلزات مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.

در حالتیکه دمای فلز پایه کمتر از ۱۸- می باشد یا سطح جوشکاری مرطوب است باید از انجام جوشکاری پرهیز کرد.
ضوابط ارزیابی گل میخ ها:

گل میخ های مورد استفاده در ورقهای ذوزنقه ای آزمایش باید با مصالحی باشد که بیان گر شرایط اجرایی باشند.

آزمایش خمش
آزمایش پیچش
آزمایشش کشش

کنترل در حین ساخت :

ر www.bayeriranian.com

علاوه بر بازرسی عینی آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی ۳۰ درجه پس از سرد شدن باشد.
آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و نه با ضربات چکش انجام داد.
در دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد www.bayeriranian.com

انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته صورت می گیرد تا گل میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود.
هنگامی که یک گل میخ غیر قابل پذیرش از سطح عضو تحت تنش کششی برداشته می شود.

سطحی که گل میخ مورد نظر از آن قسمت حذف شده باید سنگ زده شده و صاف و همسطح گردد.به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید

دانلود تقویم 98

تقویم لایه باز 98

دانلود زیباترین تقویم‌های لایه باز سال 98 در انواع:
تقویم دیواری 98، تقویم رومیزی 98 و سررسید سال 1398