بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

WWW.IRANDH.IR

چگونه می شود خانه ای بدون سوسک, پشه, ساس, مارمولک, هزارپا, عقرب, مورچه, موریانه, کک و ...

داشت؟؟؟!!! خانم ها خوشحال باشند...

روشی که بدون ضرر با 12 سال ضمانت به صورت دائمی و با مصرف برق ناچیز محیط خانه را ریشه کن کرده و از ورود مجدد آنها جلوگیری می کند.

( تمامی استانداردها و تندیس ها بین المللی و ملی را در سابت ایران دی اچ ببینید) WWW.IRANDH.IR

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید