بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

شب قدر

بارخدایا، ای کسی که توصیف واصفان، وصفت نتوان کرد و ای کسی که امید امیدواران از تو فراتر نرود.

در این شب عزیز، چشمان ما به دستان رئوف و مهربان توست تا از راه کرم و بنده نوازی خویش، ما را دریابی.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید