بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

لحظه وحشتناک فرو رفتن خانه‌ در آب

نشست زمین نزدیک رودخانه، باعث بلعیده شدن خانه‌ای در حاشیه آن شد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید