بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

«ارج» در پسابرجام به تاریخ پیوست

در حالی که برخی رسانه‌ها خبر تعطیلی کارخانه بزرگ ارج را تکذیب می‌کنند، دوربین فارس از وضعیت این کارخانه گزارش تهیه کرد.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید