بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

تست شتاب کورت zr1 و فراری و ائودی و ...

در این کلیپ سرعت و شتاب واقعی برخی از اتومبیل ها رو خواهید دید

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید