بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

تاثیر روزه بر تقوا و ترک گناه _ آیت الله خوشوقت

تاثیر روزه بر تقوا و ترک گناه در بیانات آیت الله خوشوقت

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید