بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

سکانس هایی از نیمه شعبان

جالب بود وقتی داشتم ما بین سینمای ایران از گذشته تا به حال بررسی میکردم فیلم هایی ک برای امام زمان ساختن با انگشتان دست قابل شمارشه
در حالی که جا داشت هر سال هرماه برایش فیلم ساخته شود یا امام زمان چقدر شما تنهایی

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید