بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

تخت روانچی و وظایف آمریکا

آیا آمریکا به وظایفش در برجام عمل کرده است؟؟؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید