بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

وقتی همه بی دینی را به نمایش می گذارند...

می خواهم خدا را به یاد مردم شهر بیارم با به اعتکاف رفتن !

سخنرانی تصوصری حاج آقا پناهیان

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید