بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

بازی واقعی در دنیای مجازی!!!

استفاده از انگشتان در دنیای واقعیت مجازی با دستکش‌ های Manus VR

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید