بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

رباتی که از دیوار صاف بالا می رود، آن هم با چرخ هایش

این ربات شاید ایده جدیدی در نظر گرفت که هلیکوپتر را در ماشین پیاده سازی کرده است

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید