بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

فیلتر یوتیوب ، فیس بوک توییتر و ... در چین

برداشتن فیلتر یوتیوب و برداشتن فیلتر فیس بوک و....

!!!!!
چین سانسور اینترنتی را مانعی برای گسترش شرکتها نمی داند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید