بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کنترل شهر تسیل در سوریه از دست نیروهای داعش خارج شد

به کنترل گرفتن شهر تسهیل توسط نیروهای سوریه

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید