بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

حقیقت شبکه های ماهواره ای از زبان خودشان

هیچوقت حقیقت را از ما نخواهید شنید

ما هر چیزی را که شما بخواهید ، به شما میگوییم..

ما بسیار زیاد دروغ میگوییم.....

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید