بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

توریست آمریکایی غذای شیر شد

یک زن توریست آمریکایی در آفریقای جنوبی طعمه شیر شد.

این زن که بیست و دو سال داشت، به همراه فرد دیگری در خودرویی با پنجره های باز در میان یک پارک وحش تردد می کرد.
اسکات سیمپسون، یکی از کارکنان باغ وحش می گوید: «ما در ورودی پارک کاغذی به آنها دادیم که روی آن نوشته شده لطفا شیشه ماشین را بسته نگه دارید و علتش را هم به آن آنها توضیح دادیم.

اما گویا آنها شیشه را پایین نگه داشته بودند.

(...) شیر ناگهان حمله کرد و از میان پنجره آن خانم را گاز گرفت.

نیروهای ما هم بلافاصله وارد عمل شده و شیر را دور کرد…

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید