بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ

توافق نامه آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان پس از درگیری ها بر سر قره باغ

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید