بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

چرا ساکت نشستی؟

تو که حرف از انقلابی بودن میزنی چرا ساکت نشستی؟

چرا اینقدر به خون شهدا بی تفاوت شدید؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید