بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

نسبت به اشخاص جریانها سیاستها دولتها موضع داشته باشید

موضع داشته باشید منتظر رهبر نمانید
بخشی از بیانات امام خامنه ای

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید