بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

سخنرانی و پیام نوروزی اوباما در لحظه تحویل سال 95


پیام نوروزی 1395 اوباما:

اوباما باارائه مدل کوبا برای آشتی با ایران , خودراخیرخواه مردم و مقصراصلی را حکومت ایران جلوه میدهد

رهبر معظم ایران:

پیام نوروزی می دهند برای جوانان ما دلسوزی میکنند در کاخ سفید سفره هفت سین به راه می اندازند این ها همه گول زنی مردم است ولی مردم ما فهیم هستند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید