بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

سخنان جانباز در محضر رهبری و قبل تر از آن

کلیپ سخنان یک جانباز در محضر رهبری و همچنین سخنان وی در تحصن مقابل مجلس.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید