بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

هیچ ماشینی از دست این فیل در امان نموند

دادو بیداد و تخریب خودروها توسط فیل خشمگین
فیل خشمگین چند وسیله نقلیه در طول جشن مقدس در Bhagavathi معبد در Pulappatta در جنوب هند شکست.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید