بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ رفتار نامناسب نیروی انتظامی اردبیل با رای دهندگان


عوامل نیروی انتظامی در مسجد قدس اردبیل درحالی که خیل جمعیت پشت درب های بسته بودند رای دهندگان را به بیرون از مسجد هدایت میکردند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید