بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ آیت الله سید صادق محمدی دیدار با آیت الله سید حاتمی

آیت الله سید حاتمی در دیداری آیت الله محمدی را برای مجلس خبرگان تایید می کند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید