بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

پاسخ به سوال چهارم (نگهدار)

سوال چهارم از کاندیدای مجلس (علیرضا نگهدار)
در مورد فتنه سال 88 نظرات و بیانات مختلفی وجود دارد.
تحلیل و نگاه جنابعالی به این واقعه چگونه می باشد؟ همچنین در موردآقایان موسوی ، کروبی ، هاشمی ، خاتمی ، احمدی نژاد و عملکر آنها در سال 88 ، چه نظری دارید؟و آیا حصر خانگی آنها قانونی می باشد؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید