بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

پاسخ به سوال سوم (کریمی)

سوال سوم از کانديداي مجلس آقاي رضا کریمی:
در جامعه ، دشمنان شبهه اي را رواج مي دهند که ولايت فقيه همان ديکتاتوري است !
نظر جنابعالي در مورد تفاوت عمده ولايت فقيه با ديکتاتوري چيست ؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید