بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

پاسخ به سوال دوم(افضلی فرد)

سوال دوم از کاندیدای مجلس آقای مصطفی افضلی فرد:
در جامعه ، دشمنان شبهه ای را رواج می دهند که ولایت فقیه همان دیکتاتوری است !
نظر جنابعالی در مورد تفاوت عمده ولایت فقیه با دیکتاتوری چیست ؟

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید