بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

ارائه_الگوریتمی_برای_شناسایی_عابران پیاده

قدرت تشخیص انسان در اتومبیل

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید

پروانه : ویترین طرحهای لایه باز و آموزش های گرافیکی هنرمندان ایرانی