بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

یک حقیقت - جنگ رسانه ای دشمن

کلیپ جنگ رسانه ای دشمن حقیقتی آشکار است.
مسؤولین باید این جنگ رسانه‌ای را مدیریت نمایند.

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید