بارگذاری پخش‌کننده
دانلود

کلیپ هنر فرش بافی

دانلود کلیپ هنر فرش بافی.
مراحل تهیه فرش از رسیندگی نخ، کشیدن نقشه فرش و گارگاه بافتن فرش توسط زنان هنرمند

به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید